mandag den 7. maj 2018

Kronik om Intact-bevægelsen i Politiken d. 8. maj 2018 – rettelser

Når striden står om fake facts og velvalgte ord, er det ekstra ærgerligt selv at lave fejl, og det har jeg faktisk gjort i denne kronik. Og jeg skal ikke give Politikens midlertidigt nedbrudte it-system skylden for, at jeg ikke nåede rettelserne i tide, men derimod min egen slendrian, for så vidt angår noget så åndsfraværende som at sende et tidligt udkast af kronikken i stedet for det endelige –– sådan kan det gå, når man ikke har styr på sit arkiveringssystem. 

Først skal jeg skynde mig at sige, at det ikke bliver understreget tilstrækkeligt, at:


der ikke tales om køkkenbordsoperationer, men kun om drengeomskæring foretaget af en læge og under forsvarlige forhold. Alt andet er selvsagt en skandale.

Derudover forsømmer jeg at understrege aldersaspektets indflydelse på komplikationsraten: 


Jo tidligere en omskæring udføres, jo færre komplikationer. Dette er en yderligere og ganske væsentlig grund til at tage afstand fra Intact Denmarks borgerforslag, der anbefaler, at omskæring udsættes til efter det fyldte 18. år.

Herudover står der fejlagtigt i kronikken, at:


“Verdenssundhedsorganisationen WHO har fastslået, at der simpelthen ikke er sundhedsfagligt belæg for et forbud mod omskæring af drengebørn.”

Det er et decideret fejlcitat. Der skulle have stået:

“Der er ingen sundhedsstyrelse eller sundhedsmyndighed noget sted i verden, som anbefaler et forbud mod drengeomskæring.”

Der kunne også have stået:
“FN's Mennskerettighedsråd har anbefalet, at Danmark ikke indfører et forbud mod drengeomskæring.

 Det følgende er heller ikke helt korrekt:

“Mindre bivirkninger ligger i størrelsesordenen 0.2-0.4%, typisk i form af småblødninger umiddelbart efter indgrebet.”

Der skulle have stået:

“Mindre akutte komplikationer ligger i størrelsesordenen 0.2% for børn, der omskæres umiddelbart efter fødslen, typisk i form af småblødninger umiddelbart efter indgrebet”.

For så vidt angår mere information om videnskabelige studier og anbefalinger, henviser jeg til circuminfo

For så vidt angår den generelle overvågning af debatten om omskæring, henviser jeg til exitdk/Exit Danmark.