tirsdag den 22. maj 2018

Genoprejsning af den omskårne penis

Et paradoks: Jo mere der tales om fake news, jo mere vælter det ind med løgn og fordrejninger:

Omskæringslobbyens guru og ypperstepræst af Den Geniale Penisforhud [sic!], Morten Frisch, er leveringsdygtig i fake news & tweaking i metermål. I dag har Frisch en replik i dagens Politiken, hvori han beskylder to debattører, herunder mig, for at være drevet af en eksplicit foragt for det intakte mandslem. Dette er – blandt meget andet – simpelthen latterligt usandt.

Jeg har skrevet, at den “omskårne penis bredt betragtes som langt mere æstetisk end den intakte.” Det kræver et ikke ubetydeligt niveau af perfidi at omskrive det til min personlige præference.  Men hvorfor skriver jeg nu også sådan noget? Jamen det gør jeg, fordi det er et faktum, men nok så meget, fordi den omskårne penis takket være Frischs omhyggelige ordvalg i den grad trænger til oprejsning.

Frisch har nemlig som et led i sin agitation i årevis udmalet den omskårne penis som et lemlæstet, skamskåret eksemplar, der nærmest gik på krykker og sukkende og blødende henslæbte livet med at spejde efter sin tabte forhud.Men faktum er, at det omskårne lem lever og har det godt. Man kan faktisk sige, at den stortrives. Derom er der videnskabelig konsensus, og det ved Frisch udmærket, men bliver alligevel ved med at påstå, at bl.a. jeg ønsker at “ophøje den omskårne, *funktionelt og følsomhedsmæssigt reducerede penis*”, og man må spørge sig selv, om ikke agitatoren simpelthen har spist videnskabsmanden?

Selvom der IKKE videnskabelig konsensus om, at penis’ funktion og følsomhed nedsættes, er der til gengæld overvældende dokumentation, der viser, at den omskårne penis nyder større popularitet end den uomskårne: Alt fra rundspørge- til spørgeskemaundersøgelser til videnskabelige undersøgelser bekræfter, at kvinder foretrækker det omskårne lem, primært på grund æstetikken –– og lugten. Don’t kill the messenger. Dette er et faktum, ikke min mening – jeg ved godt, at denne skelnen kræver et uddøende talent. 


Men hvad skal vi med den oplysning? Vi skal opnå en form for balance midt i en ordsump, der for længst er faldet ud over kanten og har ramt skurvognen. 

“Lemlæstelsesfortalere”, hedder vi, der ikke støtter et forbud. Tak for kaffe.

Og held og lykke med den fortsatte smædekampagne til benefice for laveste fællesnævner og den daglige fejring af den totale uvederhæftighed. 


Nedenfor følger eksempler på videnskabelige studier og diverse former for mindre lødige undersøgelser, der sært nok kommer til meget enslydende resultater.  


Videnskabelige studier:

Bossio 2015
Et canadisk tværsnitsstudie som undersøger tilfredshed og præference hos både kvinder og mænd som har omskårne vs intakte partnere. Der er en stærk præference for intakte partnere hos homoseksuelle og en stærk præference for omskåret partner hos kvinderWilliamson et al. 
I en spørgeskemaundersøgelse tilkendegav 71-83% af de adspurgte mødre til sønner, at de foretrak omskårne penisser af æstetiske og hygiejniske grunde. 

Women's Health Magazine: Do you care if a man is circumsized or not? I en survey omfattende 1000 kvinder fra AdamandEve svarede over 54%, at de foretrak den omskårne penis, mens 33% svarede, at de ingen præferencer havde og 3%, at de foretrak den uomskårne penis. De øvrige 10% svarede ikke. 

Udtalelserne i denne artikel er stærkt underholdende: Cut Or Uncut? 54 Women Reveal Which Sort Of Penis They Prefer


The South African: De fleste undersøgelser viser igen, at kvinder foretrækker at have oralsex med en omskåret penis. Hvorfor? Fordi den ser bedre ud. Andre mener, at den uomskårne penis måske er lidt “snavset" og mange fortæller, at en uomskåren penis lugter anderledes.  

Man vil bemærke, at ovenstående artikel nævner Morten Frischs studie (2011): “A study from Denmark found that women with circumcised partners were twice as likely to report dissatisfaction. Other studies have shown the opposite though. The same study from Denmark also found that women  with circumcised partners are three times more likely to experience sexual pain.” 

Frisch finder, at kvindelige partnere til omskårne mænd har smertefulde samlejer. Men hans studie indeholdt kun 6% jøder og muslimer, mens resten var hvide lutheranske danskere, der må være omskåret af medicinske årsager.

Kigozi 2009: 
Et prospektivt studie med vurdering af seksuel tilfredshed hos kvinder før og efter omskæring af deres mænd i forbindelse med HIV forebyggelsesprogram i Uganda. Her konkluderes, at 97% af kvinder ikke kunne melde om nogen forandring efter deres partners omskæring. 

Det, der udmærker Bossio (2011) og Kigozi (2009), er, at det i udgangspunktet er raske unge mænd, der omskæres enten pga rutinemæssig neonatal omskæring (Bossio) eller i forbindelse med HIV-forebyggelse (Kigozi). Vi undgår her bias i form af årsagsforveklsinger i analyserne ved helt at udelade mænd der har en underliggende penissygdom som årsag til deres omskæring (og deraf evt forringede sexliv i øvrigt). 

De gentagne sammenligninger med kvindelig omskæring er ikke noget, hverken normale mennesker eller ansvarsfulde institutioner kunne finde på. Det har hverken rituel betydning eller medicinsk, herunder forebyggende, indikation, og er bredt anerkendt som ren og skær lemlæstelse.